Regulament Concurs Fram

REGULAMENTUL CONCURSULUI “CÂȘTIGĂ UN SUPER PREMIU CU FRAM” Organizat de Ideal Tech SRL (ideall.ro) Art. 1. Organizatorul 1.1. Ideal Tech SRL, persoană juridică română, cu sediul social în București, sector 5, Str. Sgt. Maj. Topliceanu Vasile 16, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J40/660/2009, cod fiscal RO 24973982, reprezentată legal de Cătălin Florin Ciolpan, în…