Cum alegem produsele?

Noile clase energetice: modificări și reguli pentru 2021

Noile clase energetice 2021

Consumul și eficiența energiei electrice reprezintă un principiu destul de însemnat în zilele noastre, atât din punctul de vedere al firmelor de construcție, al producătorilor și distribuitorilor de aparaturi electronice și electrocasnice, cât și din perspectiva consumatorului. Astfel, consumul cât mai redus de energie electrică va fi printre principalele obiective ale consumatorului atunci când vorbim despre construirea unui imobil în regim propriu și de achiziționarea unui produs electronic și electrocasnic.

Foarte important de specificat faptul că în cazul construcțiilor este necesară obținerea certificatului energetic, în baza legii și cu respectarea normelor în vigoare, care are rolul de a oferi informațiile cu privire la consumul de energie pentru iluminat, pentru apă caldă și încălzire în raport cu suprafața locuinței. Pornind de la această ipoteză, o deosebită importanță o reprezintă alegerea făcută pentru achiziționarea de aparaturi electronice și electrocasnice care să aibă un consum cât mai redus de energie electrică.

În cele ce urmează, vom afla ce sunt clasele energetice, cum se clasifică ele, care este clasa energetică care ajută la economisirea energiei electrice și cum trebuie să alegem aparatura electronică și electrocasnică în funcție de acest criteriu. De asemenea, vei putea afla și ce modificări vin la pachet odată cu noile reguli de pe 2021.

1. Ce sunt clasele energetice? Definiție și clasificare

1.1 Definiția clasei energetice

Pentru a înțelege ce schimbări sunt aduse în 2021, trebuie să înțelegem cum funcționează „vechiul” sistem. Clasele energetice reprezintă indicele în raport cu care se poate determina consumul de energie electrică pentru un produs. Spre exemplu, o mașină de spălat cu clasa energetică A+++ va indica cel mai redus consum de energie electrică.

1.2 Clasificarea claselor energetice

Încă din anul 1996, Comisia Europeană a stabilit norme de clasificare a claselor energetice prin litere de la A la G, unde clasa energetică A reprezintă cel mai redus consum de energie electrică, iar clasa energetică G indică cel mai mare consum de energie. Prin urmare, vom arăta în cele ce urmează clasele energetice în ordinea descrescătoare a indicelui de eficiență energetică:

A+++, cu un indice I < 20;

A++, cu un indice I < 30;

A+, cu un indice 30 ≤ I < 42;

A, cu un indice 42 ≤ I < 55;

B, cu un indice 55 ≤ I < 75.

Cele mai recomandate electrocasnice sunt cele care fac parte din clasa energetică A, A+, A++ și A+++, având cel mai redus consum de energie electrică. Produsele care fac parte din clasa energetică B au un consum mediu de energie electrică. 

Celelalte clase energetice, C, D, E, F și G, fac parte din categoria claselor cu un consum ridicat de energie electrică, fiind mai puțin recomandate, motiv pentru care electrocasnicele cu una din clasele energetice enumerate mai sus se găsesc din ce în ce mai rar. Acestea au un indice de eficiență energetică între 90≤ I 125≤ I.

Culorile indică și ele eficiența sau ineficiența în raport cu consumul de energie electrică. Astfel, verde indică consum minim „mai eficient”, iar roșu indică un consum ridicat „mai puțin eficient”.

Masina de spalat alba

2. Diferența dintre clasele energetice ale electrocasnicelor și clasele energetice ale apartamentelor/clădirilor/imobilelor

Asemenea claselor energetice ale electrocasnicelor, consumul energetic al proprietăților se clasifică și el prin una din cele 6 clase energetice de la A la G, unde A indică clasa superioară de consum minim, iar G indică clasa inferioară de consum sporit de energie electrică. Consumul energetic în cazul bunurilor imobile, spre deosebire de electrocasnice, este stabilit prin certificatul energetic [Certificat de Performanță Energetică pentru Clădiri (CPE)]. Potrivit legii, certificatul energetic este obligatoriu pentru fiecare imobil în parte. Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor stabilește obligativitatea obținerii și deținerii unui certificate energetic.

Spre deosebire de clasele energetice ale electrocasnicelor, unde majoritatea fac parte din categoria cu cel mai mic consum, în cazul imobilelor, să ai un certificate energetic încadrat la categoria A de consum este foarte greu, în special pentru imobilele situate în clădiri vechi. Altă deosebire o reprezintă clasa energetică B și clasa energetică C, unde, în cazul proprietăților, acestea indică un rezultat foarte bun. Cel mai probabil, clasa energetică pentru un apartament situat într-un bloc vechi, dar reabilitat termic, este A. 

3. Clasele energetice pentru electrocasnice

3.1 Eticheta energetică

O astfel de etichetă are la bază o directivă-cadru europeană ce reglementează etichetarea egală a consumului de energie la nivelul tuturor statelor din Europa. Alocarea claselor de eficiență cade în grija UE, care stabilește cadrul și aplică directiva-cadru UE 010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului. Adoptată în 19 mai 2010, vizează specificarea consumului de energie prin etichete și informații de către toate produsele cu impact asupra consumului de energie

O etichetă energetică determină gradul de eficiență și de consum al unui produs electrocasnic, cum ar fi eficiența energetică a unui frigider. Etichetele energetice se găsesc atașate pe fiecare produs electrocasnic unde acestea sunt necesare și indică din care clasă de consum sau clasă energetică face parte acel produs sau care este clasa de eficiență energetică pe care o are. În funcție de fiecare producător, consumul poate fi denumit prin clasă eficiență energetică, clasă energetică, clasă eficiență consum. Pe fiecare etichetă energetică sunt necesare a fi specificate următoarele: denumirea producătorului, modelul, clasa de eficiență energetică, eticheta eco (dacă este cazul), consumul energetic anual, volumul, nivelul de zgomot, alte date specifice fiecărui tip de electrocasnic.

Obligativitatea aplicării etichetei energetice este dată de impactul energetic pe care îl are un electrocasnic. De aceea, este necesară eticheta energetică și specificarea clasei energetice pentru frigiderele și combinele frigorifice, aparatele de aer condiționat, mașinile de spălat rufe și de spălat vase, dispozitivele de încălzire a casei și a apei, cazanele cu combustibil solid, televizoare, uscătoarele de rufe și corpurile de iluminat. Uniunea Europeană a stabilit norme clare cu privire la afișarea etichetei energetice astfel încât aceasta trebuie să fie cât mai vizibilă (nu se aplică și aparatelor second hand).

3.2 Calculul indicelui de eficiență energetică

Schema de calcul se realizează prin indicele de eficiență energetică (I), formula de calcul fiind I = C / C(R), unde C reprezintă consumul efectiv al aparatului electrocasnic în cauză, iar C(R) este consumul de referință la care ne raportăm. Acestea fiind spuse, mai jos vom arăta schema energetică pentru aparatele electrocasnice:

Clasa de eficiență energetică  Indicele de eficiență energetică (kwh)
A+++ * I < 20 
A++ * I < 30
A+ * 30 ≤ I ≤ 42
A 42 ≤ I ≤ 55
B 55 ≤ I ≤ 75
C 75 ≤ I ≤ 90
D 90 ≤ I ≤ 100
E 100 ≤ I ≤ 110
F 110 ≤ I ≤ 125
G 125 ≤ I

 

3.3 Importanța alegerii electrocasnicelor în funcție de clasa energetică

Indiferent de clasa energetică din care face parte și de promisiunile pe care le face fiecare aparat electrocasnic, eficiența și durabilitatea lui constă, în primul rând, în modul în care este el utilizae și îngrijit.

În momentul achiziționării unui electrocasnic, foarte important este să alegem în funcție de consumul de energie electrică. Un consum cât mai mic de energie ajută la salvarea planetei, cum de altfel ajută și la economie (factura cu o sumă mai mică pentru furnizarea energiei electrice). Atunci când vrei să alegi, îți recomandăm să alegi o hotă din clasa energetică A. Chiar dacă prețul va fi mai ridicat, cu siguranță pe termen lung vei simți diferența în ceea ce privește costul energiei electrice.

4. Norme legislative cu privire la clasele energetice

4.1 Norme în vigoare până la 1 Martie 2021

Până la data de 1 Martie 2021, clasele energetice erau clasificate după cum urmează, în funcție de consumul de energie electrică: clasa energetică A (A+, A++, A+++), clasa energetică B, clasa energetică C, D, E, F și G. Așa cum am arătat și mai sus, cea mai eficientă clasă energetică era clasa A, având 3 subcategorii, A+, A++ și A+++, unde clasa A+++ avea cel mai bun raport de consum al energiei electrice. Astfel, un frigider din clasa energetică A+++ consumă cu 60% mai puțină energie decât un frigider din clasa energetică A, iar un frigider din clasa energetică A++ consumă cu 25% mai puțină energie electrică decât un frigider din clasa energetică A. Din cauza faptului că producătorii nu au respectat întocmai setul de legi privind etichetarea energetică, Comisia Europeană a stabilit o clasificare simplificată a etichetei energetice.  

4.2 Norme în vigoare după 1 Martie 2021. Modificări legislative cu privire la etichetele energetice

Începând cu data de 1 Martie 2021, clasele de energie A+, A++ și A+++ nu își vor mai avea aplicabilitate. Astfel, noua scară de măsurare a eficienței energetive este de la A la G unde A reprezintă cea mai eficientă clasă energetică, iar G reprezintă cea mai puțin eficientă clasă energetică, în funcție de energia electrică consumată de fiecare produs pentru care se aplică.

Inițiativa vine ca răspuns la constatarea faptului că tot mai multe electrocasnice primeau etichete de la A în sus, practic anulând rostul pentru care acestea au fost introduse pe piață: ajutarea cumpărătorului. Kadri Simson, Comisarul pentru energie al UE, a explicat că, până în februarie 2021, aproximativ 90% dintre produse erau clasate cu A, A+, A++ sau A+++. Drept urmare, reclasificarea din 2021 este o soluție pentru a diferenția mai eficient între produsele de calitate și cele mai puțin calitative, existând estimări că aceste modificări legislative vor duce la economii semnificative pentru consumatori și la electrocasnice performante și mai prietenoase cu mediul.

Reclasificarea se va aplica celor 5 grupe de electrocasnice: mașini de spălat rufe, mașini de spălat și uscat rufe, mașini de spălat vase, frigidere (inclusiv aparate frigorifice pentru depozitarea vinului), lămpi, afișaje electronice (inclusiv televizoare), monitoare și afișaje digitale cu rol de semnalizare. Toate categoriile enumerate mai sus vor avea etichete cu noua clasificare începând cu data de 1 martie 2021, cu excepția becurilor și a lămpilor pentru care schimbarea legii claselor energetice va intra în vigoare începând cu 1 septembrie 2021.

De asemenea, datorită schimbărilor legislative, etichetele energetice vor avea și un cod QR care permite consumatorului să verifice informații detaliate despre un produs. Există și alte schimbări în cazul etichetelor, care, de acum încolo, vor trebui să conțină și alte detalii relevante pentru cumpărător, cum ar fi modelul, caracteristici specifice sau nivelul de zgomot.

Odată ajuns în magazin, poți recunoaște produsele reclasificate conform noilor norme cu ajutorul etichetei. Un astfel de electrocasnic nu va mai folosi clasele A+, A++ și A+++, va avea un cod QR într-un colț și va oferi informații privind consumul energetic anual în funcție de recalculări mai performante, pe lângă detaliile uzuale.

De notat este faptul că nu există o echivalare directă între vechile clase și cele noi, factorul principal fiind consumul de energie propriu-zis. Drept urmare, produse care anterior aveau clasa A+++ pot fi de acum reclasificate ca având noua clasă B sau C, iar electrocasnicele cu clasa A+ pot fi acum considerate E sau chiar F. 

Pentru stabilirea consumului energetic, se consideră numeroși factori pentru fiecare tip de electrocasnic în parte. De exemplu, la frigidere și congelatoare se analizează mărimea și temperatura camerei, iar la mașini de spălat se fac calcule în baza unui ciclu de 100 de spălări. Un exemplu aparte este cel al mașinii de spălat cu uscător, care se folosește mai frecvent pentru spălarea hainelor. Drept urmare, eticheta nouă a acestor produse va fi împărțită în două, cu detalii privind consumul energetic la un ciclu complet de spălare + uscare într-o parte și detalii exclusiv legate de spălare în cealaltă. Cu alte cuvinte, procesul de stabilire al consumului energetic este mai avansat și pune mai mare „presiune” pe performanța electrocasnicelor.

Odată acest pas făcut, UE plănuiește să reconfigureze etichetele și pentru alte categorii de produse, în anii ce urmează. Astfel, aparatele de aer condiționat, diversele aparate de gătit, încălzitoarele locale, dar și alte tipuri de electronice, vor deveni și ele „țintele” unor noi modificări legislative.

masina de spalat noua clasa energectica

Prin urmare, putem să spunem că etichetele de eficiență energetică cu privire la clasele energetice ale electrocasnicelor reprezintă o deosebită importanță în alegerea și achiziționarea unui produs cu impact sporit și direct asupra energiei electrice. Astfel, criteriul primordial în alegerea unui electrocasnic reprezintă categoria de clasă energetică din care produsul face parte. O categorie energetică A vă ajută întotdeauna la un consum cât mai redus de energie electrică. 

5. Întrebări și răspunsuri frecvente despre clasele energetice

  • Ce înseamnă A+++ la frigidere și alte electrocasnice?

Clasa A+++ are un consum mediu cu aproximativ 60% mai mic față de clasa A. Fiecare plus reprezintă un consum anual din ce în ce mai redus. De la 1 martie 2021, un aparat cu A+++ pe etichetă reprezintă un aparat care nu a fost reclasificat conform noilor norme, fiind echivalat cu noua clasă A.

  • Câți kw pe an consumă un electrocasnic clasa A?

Potrivit statisticilor, un frigider clasa A consumă, în medie, pe an, aproximativ 300kw. În același timp, o mașină de spălat cu zece utilizări pe lună ajunge cam la 360kw/an.

  • Care este cea mai bună clasă energetică?

Cea mai bună clasă energetică este A+++, aceasta reprezentând electrocasnicele cu cele mai reduse consumuri de energie electrică din clasa lor. La polul opus se află clasa G, cu cel mai ridicat consum. Însă, acest lucru s-a schimbat odată cu legislația din 2021.

  • Ce schimbări au fost aduse la eticheta energetică odată cu 1 martie 2021?

În urma noilor reglementări UE, etichetele energetice vor elimina clasele A+, A++ și A+++. Drept urmare, clasificarea eficienței consumului energetic a electrocasnicelor va fi măsurată de la G (cel mai scăzut)) la A (cel mai ridicat).

  • Care este cel mai bun frigider: A+ sau A++?

Electrocasnicele clasa A+++ sunt cele mai scumpe, având cel mai redus consum de energie. Drept urmare, mulți oameni se orientează către A+ sau A++. Evident, ca și consum, cel mai indicat este un frigider A++, însă există numeroase alte criterii de care să ții cont. Poți da click aici pentru a citi un ghid detaliat pentru achiziționarea frigiderului perfect.

Surse foto: Wikipedia, Envato.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *